Title [대상] 정형연 응시 Date 23-07-20 11:34  
  Photographer 대전사협 Hit 286   
PhotoInfo. #1 || Camera NIKON Z 7 | date 2023:05:26 19:54:33 | ISO 2200 | F-Number f/7.1 | Shutter 1/200 ||
.
공지
[대상] 박병철 법…
2023-09-22
공지
[우수상] 이재규 …
2023-09-22
공지
[우수상] 임창순 …
2023-09-22
공지
[특선] 황미옥 시…
2023-07-21
공지
[특선] 한서진 승…
2023-07-21
공지
[특선] 성용학 일…
2023-07-21
공지
[특선] 김광철 비…
2023-07-21
공지
[특선] 곽재욱 트…
2023-07-21
공지
[우수상] 이명우 …
2023-07-20
공지
[우수상] 김현순…
2023-07-20
공지
[대상] 정형연 응…
2023-07-20
제55회(2023)
[금상] 이재규 시…
2023-05-06
제55회(2023)
[은상] 이현채 스…
2023-05-06
제55회(2023)
[은상] 윤승섭 집…
2023-05-06
  
   
     
어제 : 1,129      오늘 : 1,143      전체방문자 : 1,002,293